<address id="srkfm"></address>
   1. 含硫醫藥中間體

    Sulfur-containing pharmaceutical intermediates

    含硫醫藥中間體

    產品名稱   

    CAS號

    規格

    分子式

    哌啶-4-硫代甲酰胺

    112401-09-9

    ≥95.0%

    甲硫基乙醛肟

    10533-67-2

    ≥98.0%

    二乙基二硫

    110-81-6;Ethiprole Intermediate

    ≥99.0%

    二丙基二硫

    629-19-6

    ≥99.0%

    二仲丁基二硫醚

    5943-30-6

    ≥99.0%

    二硫化二苯乙酰

    15088-78-5

    ≥99.0%

    (甲硫基)乙酸甲酯

    16630-66-3;Thifensulfuron

    ≥98.0%

    2-氯-6-甲硫基甲苯

    82961-52-2

    ≥99%

    4-甲氧基芐硫醇

    6258-60-2

    ≥99%

    氰亞胺二硫代碳酸二甲酯

    10191-60-3

    ≥99.0%

    1,1-二甲硫基-2-硝基乙烯

    13623-94-4

    ≥99.0%

    α-乙;蚩s烯酮4

    17649-86-4

    ≥98.0%

    對氟苯硫酚

    371-42-6

    ≥98.0%

    對溴苯硫酚

    106-53-6

    ≥98.0%

    對溴苯甲硫醚

    104-95-0

    ≥98.0%

    對甲硫基苯酚

    1073-72-9

    ≥98.0%

    4-硝基茴香硫醚

    701-57-5

    ≥98.0%

    4-甲硫基苯胺

    104-96-1

    ≥98.0%

    3-甲硫基苯胺

    1783-81-9

    ≥98.0%

    對三氟甲硫基苯酚

    461-84-7;Toltrazuril

    ≥98.0%

    2-氰亞胺基-1,3-噻唑烷

    26364-65-8;Thiacloprid

    ≥98.0%

    對三氟甲硫基苯甲酰氯

    330-14-3

    ≥98.0%


    手機掃一掃添加微信

    18641848178
    青青青热久免费精品视频无码